REKLAMACJE

1.Składając reklamację, należy odesłać produkt na adres: Fotokoc.eu, ul. Hradčanská 228, 53006  Pardubice, Czech Republic, wraz z opisem jego wady i dowodem zakupu.

2.Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki.

3.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta sklep zobowiązuje się do wymiany reklamowanego produktu na nowy, zwrotu pieniędzy lub naprawy towaru.

4.Jeśli towar jest niezgodny z opisem, klient ma prawo żądać zwrotu  kosztów, nie wliczając kosztów przesyłki. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie i wysyłając je na adres mailowy krol@fotokoc.eu w terminie do 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest nieprzekraczalny i liczy się od dnia dostarczenia przesyłki.

2.W przypadku odstąpienia od umowy wymagany jest zwrot towaru w stanie nienaruszonym. W takiej sytuacji umowę uznaje się za niezawartą.

3.Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki.

4.Towary wykonane na zamówienie wg projektu klienta nie podlegają zwrotowi.